Analizator Immunochromatograficzny POCT

Nowoczesny Immunochromatograficzny Analizator dla placówek medycznych.

Ilościowy analizator chromatograficzny POCT to medyczne narzędzie diagnostyczne, które może być używane do pomiaru różnych biomarkerów w ludzkiej krwi pełnej, surowicy, osoczu lub innych rodzajach próbek. Ze względu na przenośną i lekką konstrukcję, analizator POCT ułatwia szybkie podejmowanie decyzji klinicznych, ponieważ może być łatwo rozstawiony przy pacjencie.
Ten ilościowy analizator immunochromatograficzny umożliwia testowanie markerów sercowych, monitorowanie stanu zapalnego, cukrzycy, płodności i czynności nerek.

Cechy urządzenia

Wygodny
Wynik uzyskiwany jest już po 4-19 minutach dzięki czemu możemy z miejsca podjąć decyzję o rozpoczęciu ewentualnej terapii.

Niezawodny
Analizator zapewnia dokładne wyniki, bez konieczności jego konserwacji.

Przenośny
Mały rozmiar oraz waga (niecałe 2kg) umożliwiają użytkowanie analizatora wszędzie tam gdzie będzie potrzebny.

Zaprojektowany dla palcówek medycznych, w szczególności Izby Przyjęć.
Przygotowany do integracji z PC/LIS/HIS.
Można zaopatrzyć w dodatkowy skaner kodów kreskowych.
Posiada wbudowaną drukarkę termiczną do natychmiastowego wydruków wyników badań.

Analizator POCT ma szeroką gamę dostępnych testów dla różnych zastosowań klinicznych:

Markery sercowecTnI – Troponina I, wskaźnik uszkodzenia mięśnia sercowego.
NT‑proBNP – marker przeciążenia objętościowego serca i wysokiego ciśnienia krwi.
D‑Dimer – wykrywanie zakrzepicy żył głębokich.
CK‑MB – marker w diagnostyce chorób mięśnia sercowego.
Panel NT‑proBNP/cTnI – wskaźnik w diagnozie niewydolności serca, ostrego zawału mięśnia sercowego i ostrego zespołu wieńcowego.
Panel CK‑MB/cTnI – narzędzie do szybkiej diagnozy i oceny stanu mięśnia sercowego.
Panel CK‑MB/cTnI/Mb – pomoc w diagnozie klinicznej, rokowaniu i ocenie uszkodzeń mięśnia sercowego.
hFABP* – nowy wczesny marker uszkodzenia lub martwicy mięśnia sercowego.*
Panel CK‑MB/cTnI/hFABP*– narzędzie do wczesnej diagnozowania uszkodzenia mięśnia sercowego
Czynność nerekCysC – Cystatyna C: monitorowanie funkcji nerek.
mAlb – Monitorowanie  funkcjonowania nerek i badania przesiewowe w cukrzycy.
NGAL – Wczesny marker ostrego uszkodzenia nerek.
ß2-MG – marker diagnostyki zaburzenia nerkowego.
Monitorowanie stanu zapalnegohs-CRP – wykrywanie i ocena infekcji, uszkodzenia tkanki i stanów zapalnych.
PCT – marker do oceny infekcji bakteryjnej, urazu lub szoku.
CukrzycaHbA1c – Pomiar wyrównania glikemii
PłodnośćhCG – Wczesny marker ciążowy
Zaawansowany Analizator POCT dla placówek medycznych

Dane techniczne

 • Metoda testu: Chromatografia przepływu bocznego (Lateral Flow) – złoto koloidalne
 • Wynik testu: ilościowy
 • Język interfejsu: angielski
 • Wyświetlacz: 5,6-calowy ekran dotykowy; Rozdzielczość 640 x 480
 • Drukowanie: Wewnętrzna drukarka termiczna
 • Środowisko pracy: Wilgotność względna 10% ~ 85%, Ciśnienie powietrza 70,0kpa ~ 106,0 kPa
 • Zasilanie: AC 100 ~ 240V, 50 ~ 60Hz
 • Wymiary: Wysokość 120 mm, Szerokość 250 mm. Długość 250 mm
 • Waga: 1,8 kg

Analizator do pomiaru CRP oraz hsCRP posiada możliwość stosowania zewnętrznej kontroli jakości uzyskanych wyników poprzez zastosowanie płynów kontrolnych na 3 poziomach. Level 1, Level 2 oraz Level 3. Płyny kontrolne występują jako opcja.

Wyrób medyczny przeznaczony dla profesjonalnego użytkownika, według definicji z art. 2 pkt 1.26) Ustawy o wyrobach medycznych z 20.05.2010 r.

Jednorazowe testy dla Analizatora Immunochromatograficznego POCT

 

 

Testy cTnI

Co to jest troponina sercowa I?

Troponina sercowa I jest czułym i swoistym wskaźnikiem uszkodzenia mięśnia sercowego.

W jakim celu oznaczamy cTnI?

Szybki Test Troponina sercowa I jest używany jako pomoc w diagnozie uszkodzenia mięśnia sercowego, na przykład ostrego zawału mięśnia sercowego, niestabilnej dławicy piersiowej, ostrego zapalenia mięśnia sercowego i ostrych zespołów wieńcowych.

Zastosowanie

 • Jako pomoc we wczesnej diagnozie ostrego zawału mięśnia sercowego
 • Ostre zapalenie mięśnia sercowego, niestabilna dławica piersiowa, ostre zespoły wieńcowe
 • Ocena ciężkości uszkodzenia mięśnia sercowego
 • Pomoc w rokowaniu ostrych zespołów wieńcowych

Parametry:

Zakres pomiaru: 0,5-50 ng/mL
Próbka: Krew pełna, surowica, osocze, krew włośniczkowa
Wartość odcięcia: 0,5 ng / mL

 

 

 

Testy NT-proBNP

NT-proBNP to N-końcowy fragment propeptydu natriuretycznego typu B wydzielany jest przez lewą komorę w odpowiedzi na przeciążenie objętościowe serca oraz zbyt wysokie ciśnienie krwi. Jest to nieaktywny N-końcowy fragment, który oddzielił się od prohormonu BNP.

W jakim celu oznaczamy NT-proBNP?

Szybki Test NT-proBNP jest używany jako pomocny wskaźnik w diagnozie klinicznej, ocenie i rokowaniu niewydolności serca.

Zastosowanie

 • Wczesne wykrycie chorych z niewydolnością serca
 • Rozpoznanie i stratyfikacja ryzyka niewydolności serca
 • Rozróżnianie duszności spowodowanej niewydolnością serca od innych chorób
 • Monitorowanie i ocena leczenia niewydolności serca
 • Badania przesiewowe i diagnostyka pacjentów bez niewydolności serca
 • Pomoc w ocenie ryzyka Ostrych Zespołów Wieńcowych

 

Parametry:

Zakres pomiaru: 100-35000 pg/ml
Próbka: Krew pełna, surowica, osocze, krew włośniczkowa
Wartość odcięcia: 300 pg / ml

 

 

 

Testy D-dimer

D-dimery są wskaźnikiem procesu fibrynolizy i badanie powinno być wykonywane u pacjentów z podejrzeniem zakrzepicy żył głębokich.

W jakim celu oznaczamy D-dimery?

Szybki Test D-dimer jest używany jako pomoc w wykryciu i ocenie pacjentów z podejrzeniem zakrzepicy żył głębokich lub zatorowości płucnej.

Zastosowanie

 • Jako pomoc w wykluczeniu żylnej choroby zatorowo-zakrzepowej
 • Jako pomoc w wykluczeniu rozsianego wykrzepiania wewnątrznaczyniowego
 • Jako pomoc w diagnostyce ostrego zespołu wieńcowego
 • Jako pomoc w diagnozie i ocenie udaru mózgu
 • Jako pomoc w diagnostyce i ocenie problemów związanych z wątrobą
 • Jako pomoc w ocenie stanu krzepnięcia krwi w przypadku nadciśnienia indukowanego ciążą
 • Monitorowanie leczenia trombolitycznego

Parametry:

Zakres pomiaru: 0,1-10 pg/ml
Próbka: Krew pełna, surowica, osocze, krew włośniczkowa
Wartość odcięcia: 0,5 mg / ml

 

 

 

Testy CK-MB

CK, czyli kinaza kreatynowa to enzym, którego wzrost całkowitej aktywności stwier-dza się w wielu chorobach mięśni, natomiast izoenzym CK-MB jest charakterystyczny dla chorób mięśnia sercowego.

CK-MB uważany jest za cechę charakterystyczną dla ostrego zawału mięśnia sercowego.

W jakim celu oznaczamy CK-MB?

Szybki Test oznaczania aktywności CK-MB, ma ogromne znaczenie w diagnostyce chorób mięśnia sercowego takich jak zawał serca i zapalenie mięśnia sercowego. Zwiększony poziom CK-MB jest często interpretowany przez lekarzy jako obiektywny dowód uszkodzenia komórek mięśnia sercowego.

Zastosowanie

 • Jako pomoc we wczesnej diagnozie ostrego zawału mięśnia sercowego.
 • Rozpoznanie ponownego zawału.
 • Oceny skuteczności zabiegów udrażniania zatkanych tętnic w sercu.
 • Pomoc w ocenie rokowania.

Parametry:

Zakres pomiaru: 2.5~80.0 ng/ml
Próbka: Krew pełna, surowica, osocze, krew włośniczkowa
Wartość odcięcia: 5.0 ng/ml

 

 

 

Panel NT-proBNP/cTnI

NT-proBNP wydzielany jest przez lewą komorę w odpowiedzi na przeciążenie objętościowe serca oraz zbyt wysokie ciśnienie krwi.

Troponina sercowa I jest czułym i swoistym wskaźnikiem uszkodzenia mięśnia sercowego.

W jakim celu oznaczamy NT-proBNP/cTnI?

Szybki Test NT-proBNP/cTnI używany jest jako pomocny wskaźnik w diagnozie klinicznej, ocenie i rokowaniu niewydolności serca, ostrego zawału mięśnia sercowego oraz ostrego zespołu wieńcowego.

Zastosowanie

 • Diagnoza, ocena ryzyka, rokowanie niewydolności serca
 • Diagnoza, ocena ryzyka, rokowanie ostrego zespołu wieńcowego

Zastosowanie kliniczne

a) Zastosowanie kliniczne NT-proBNP
Rekomendowany jako złoty standard przez Europejskie Towarzystwo Kardiologiczne (ESC) i Amerykańskie Towarzystwa Kardiologiczne (AHA/ACC) do diagnozy i oceny niewydolności serca. Wskaźnik NT-proBNP jest stosowany do diagnozy pacjentów z wczesną fazą niewydolności serca, określania ryzyka wystąpienia niewydolności serca, monitorowania efektów leczenia farmakologicznego i oceny rokowania pacjentów z niewydolnością serca oraz odróżniania duszności spowodowanej przez niewydolność serca od innych chorób. Ponadto NT-proBNP jest wskaźnikiem oceny ryzyka w przypadku ostrego zespołu wieńcowego.

b) Zastosowanie kliniczne cTnI
Amerykańskie Towarzystwa Kardiologiczne (AHA/ACC) i Europejskie Towarzystwo Kardiologiczne (ESC) rekomenduje aby używać troponiny sercowej I w diagnozie, stratyfikacji ryzyka i rokowaniach zawału mięśnia sercowego.

Parametry:

Oznaczenie                 NT-proBNP                    cTnI
zakres pomiaru       10-12000pg/ml          0,5-50ng/ml
wartość odcięta          300pg/ml                   0,5ng/ml
próbka: krew pełna surowica osocze

 

 

 

Panel CK-MB/cTnI

CK-MB uważany jest za cechę charakterystyczną dla ostrego zawału mięśnia sercowego. Zwiększony poziom CK-MB jest często interpretowany przez lekarzy jako obiektywny dowód uszkodzenia komórek mięśnia sercowego. Troponina sercowa I jest czułym i swoistym wskaźnikiem uszkodzenia mięśnia sercowego.

W jakim celu oznaczamy CK-MB/ cTnI?

Jednostopniowy test CK-MB/ cTnI jest stosowany jako pomoc w diagnozie klinicznej, rokowaniu i ocenie  uszkodzeń mięśnia sercowego jak: Ostrego zawału mięśnia sercowego, niestabilnej dławicy piersiowej, Ostrego zapalenia mięśnia sercowego i Ostrego zespołu wieńcowego.

Przeznaczenie

 • Wczesna diagnoza i określenie stopnia ryzyka w Ostrym zespole wieńcowym.
 • Wczesna diagnoza i leczenie zawału mięśnia sercowego
 • Różnicowanie przyczyn bólu w klatce piersiowej
 • Ocena wielkości obszaru zakały niedokrwiennego
 • Oceny funkcji lewej komory

Parametry:

Oznaczenie     zakres pomiaru           wartość odcięta           próbka

CK-MB          5-100ng/ml                 ≤5ng/ml                      krew pełna

CTnI               1-50ng/ml                   ≤50ng/ml                    surowica

 

 

 

Panel CK-MB/cTnI/Mb

CK-MB przyjmowane jest za cechę charakterystyczną dla ostrego zawału mięśnia sercowego. Zwiękczony poziom CK-MB jest często interpretowany przez lekarzy jako obiektywny dowód uszkodzenia komórek mięśnia sercowego.

Troponina sercowa I jest czułym i swoistym wskaźnikiem uszkodzenia mięśnia sercowego.

Mioglobina jest zalecana jako czułego wskaźnika wczesnego ostrego uszkodzenia mięśnia sercowego.

W jakim celu oznaczamy CK-MB/ cTnI / Mb
Jednostopniowy test CK-MB/ cTnI / Mb jest stosowany jako pomoc w diagnozie klinicznej, rokowaniu i ocenie uszkodzeń mięśnia sercowego jak: Ostrego zawału mięśnia sercowego, niestabilnej dławicy piersiowej, Ostrego zapalenia mięśnia sercowego i Ostrego zespołu wieńcowego.

Przeznaczenie

 • Wczesna diagnoza i określenie stopnia ryzyka w Ostrym zespole wieńcowym.
 • Wczesna diagnoza i leczenie zawału mięśnia sercowego
 • Różnicowanie przyczyn bólu w klatce piersiowej
 • Ocena wielkości obszaru zakały niedokrwiennego
 • Oceny funkcji lewej komory

Parametry:

Oznaczenie     zakres pomiaru           wartość odcięta           próbka

CK-MB          5-100ng/ml                 ≤5ng/ml                      krew pełna

CTmI              1-50ng/ml                   ≤50ng/ml                    surowica

Mb                  50-1000ng/ml             ≤70ng/ml                    osocze

 

 

 

Testy H-FABP*

H-FABP – czyli sercowe białko wiążące kwasy tłuszczowe (Heart Fatty Acid Binding Protein, H-FABP) jest niskocząsteczkowym białkiem występującym w cytoplazmie kardiomiocytów oraz w mięśniach szkieletowych. Dzięki jego stosunkowo dużej swoistość i szybkość pojawiania się w krążeniu, jest nowym wczesnym markerem uszkodzenia lub martwicy mięśnia sercowego.

W jakim celu oznaczamy H-FABP?

Szybki Test hFABP jest stosowany we wczesnej diagnostyce AMI i zatorowości płucnej oraz w monitorowaniu przewlekłej niewydolności serca.

Zastosowanie

Test H-FABP (test immunofluorescencyjny) jest przeznaczony do ilościowego oznaczania ilościowego wiązania białka wiążącego kwas tłuszczowy typu serca (h-FABP) w surowicy, osoczu lub pełnej krwi. Ten test jest stosowany we wczesnej diagnostyce AMI i zatorowości płucnej oraz w monitorowaniu przewlekłej niewydolności serca.

* dostępne od III kwartału 2018

 

 

 

Panel CK‑MB/cTnI/hFABP*

CK-MB uważany jest za cechę charakterystyczną dla ostrego zawału mięśnia sercowego. Jego zwiększony poziom jest często interpretowany przez lekarzy jako obiektywny dowód uszkodzenia komórek mięśnia sercowego.

Troponina sercowa I jest czułym i swoistym wskaźnikiem uszkodzenia mięśnia sercowego.

H-FABP to sercowe białko wiążące kwasy tłuszczowe, które jest nowym wczesnym markerem uszkodzenia lub martwicy mięśnia sercowego. Ma dużą swoistość i szybko pojawia się w krążeniu.

W jakim celu oznaczamy CK-MB/cTnI/H-FABP?

Jednostopniowy test CK-MB/cTnI/H-FABP jest stosowany jako pomoc w diagnozie klinicznej, rokowaniu i ocenie uszkodzeń mięśnia sercowego jak: Ostrego zawału mięśnia sercowego, niestabilnej dławicy piersiowej, Ostrego zapalenia mięśnia sercowego i Ostrego zespołu wieńcowego.

Przeznaczenie

 • Wczesna diagnoza i określenie stopnia ryzyka w Ostrym zespole wieńcowym.
 • Wczesna diagnoza i leczenie zawału mięśnia sercowego
 • Różnicowanie przyczyn bólu w klatce piersiowej
 • Ocena wielkości obszaru niedokrwiennego

* dostępne od III kwartału 2018

 

 

 

Testy CysC

Cystatyna C białko należące do proteinaz cysteinowych. Produkowana jest ona przez komórki posiadające w swojej budowie jądro komórkowe. Białko to znajduje się w organizmie człowieka we wszystkich płynach ustrojowych.

Cystatyna C (CysC) jest usuwana z krwiobiegu poprzez filtrację kłębuszkową w nerkach. Stężenie cystatyny C w surowicy stanowi dokładniejsze odzwierciedlenie czynności nerek, reprezentowanej przez współczynnik przesączania kłębuszkowego (GFR), niż stężenie kreatyniny.

W jakim celu oznaczamy Cystatyne C?

Cystatyna C (CysC) jest stosowana głównie jako biomarker czynności nerek. Jeżeli czynność nerek i przesączanie kłębuszkowe osłabia się, stężenie cystatyny C we krwi wzrasta. Wynik testu stanowi pomoc w ocenie i wyznaczaniu współczynnika przesączania kłębuszkowego i ma ważne znaczenie w ocenie czynności nerek, uszkodzenia nerek oraz przy przeszczepach nerek.

Przeznaczenie

 • Diagnoza upośledzonej pracy nerek oraz zmniejszonym przesączaniu kłębuszkowym.
 • Diagnoza dolegliwościach wątrobowych.
 • Diagnoza problemów reumatycznych.
 • Możliwość wyrycia nowotworu.
 • Ocena ryzyka chorób serca i udaru.
 • Kontrola hiperhomocysteinemii występującej u pacjentów po przeszczepie nerki.

Parametry:

Zakres pomiaru: 0,5 – 10,0 mg/L

Próbka: osocze lub pełna krew w cytrynianie sodu/EDTA, surowica

Oczekiwany zakres wartości: 0,51 mg/L ~ 1,09 mg/L

 

 

 

Testy mAlb

Albumina (zamiennie mikroalbuminuria) jest głównym białkiem występującym w osoczu krwi, stanowi 60% wszystkich zawartych w nim białek, produkowana jest przez wątrobę. Pełni kluczową rolę w utrzymaniu ciśnienia onkotycznego niezbędnego do zachowania prawidłowych proporcji między ilością wody zawartą we krwi, a ilością wody w płynach tkankowych.

W zwykłym badaniu ogólnym moczu nie powinny być wykrywane. Mogą pojawić się w moczu w wyniku uszkodzenia bariery filtracyjnej w kłębuszkach nerkowych. Wspomniana bariera filtracyjna uniemożliwia, lub znacznym stopniu zatrzymuje przedostawanie się albumin z krwi do moczu. Uszkodzenie bariery powoduje wystąpienie mikroalbuminurii,

W jakim celu oznaczamy Albuminę?

Badanie na obecność albumin w moczu pozwala określić funkcjonowanie układu moczowego i poznać przyczynę ewentualnych zaburzeń. W zwykłym badaniu ogólnym moczu nie powinny być wykrywane, dlatego badanie na obecność mikroalbumin w moczu wykonuje się w celu określenia funkcji nerek. Oznaczenie wydalania albuminy z moczem jest badaniem stosowanym w kierunku wykrycia cukrzycy.

 

Przeznaczenie

 • Monitorowanie funkcjonowania układu moczowego.
 • Badania przesiewowe u chorych z cukrzycą.
 • Wskaźnik prognostyczny występowania chorób sercowo-naczyniowych u pacjentów niedotkniętych cukrzycą.
 • Marker nadciśnienia tętniczego, przewlekłej choroby nerek, nefropatii cukrzycowej.

Parametry:

Zakres pomiaru: 10.0-200.0 mg/L

Próbka: mocz

Wartość odcięcia: 20.0 mg/L

 

 

 

Testy NGAL

Lipokalina przyłączona kowalencyjnie do żelatynazy ludzkich neutrofilów jest małą cząsteczką białkową, której ilość rośnie w uszkodzonej nerce w następstwie niedotlenienia lub działania czynnika nefrotoksycznego. Wzrost stężenia NGAL jest widoczny już nawet w kilka godzin po zadziałaniu czynnika uszkadzającego. Dla porównania wzrost kreatyniny występuje dopiero po kilkudziesięciu godzinach.

W jakim celu oznaczamy NGAL?

Lipokalina związana z żelatynazą neutrofilów (NGAL – neutrophil gelatinase-associated lipocalin) wykazuje właściwości czułego, specyficznego wskaźnika predykcyjnego do oceny rozwoju wczesnych zmian w nerce w przebiegu AKI – ostrego uszkodzenia nerek.
Wzrost stężenia NGAL jest widoczny już nawet w kilka godzin po zadziałaniu czynnika uszkadzającego, podczas gdy wzrost kreatyniny dopiero po kilkudziesięciu godzinach, dlatego oznaczane w surowicy NGAL stanowi szybką i swoistą metodę wspomagającą diagnostykę nerek.

Przeznaczenie

 • Diagnoza upośledzonej pracy nerek.
 • Wczesny marker ostrego uszkodzenia nerek.
 • Wykrycie ostrego uszkodzenia cewek bliższych nefronu, będącego główną przyczyną ostrej niezapalnej niewydolności nerek.

Parametry:

Zakres pomiaru: 50-1500 ng/ml
Próbka: osocze lub pełna krew w cytrynianie sodu/EDTA, surowica, mocz.
Wartość odcięcia: 135 ng/ml
Temperatura przechowywania: 4-30 ° C
Czas reakcji: pełne wyniki uzyskuje się w ciągu około 10 minut.

 

 

 

Testy ß2-MG

ß2-mikroglobulina (ß2-MG) to białko niskocząsteczkowe, zlokalizowane na powierzchni jest składnikiem błon prawie wszystkich komórek. Występuje jako monomer lub wchodzi w skład kompleksu zgodności tkankowej. Charakteryzuje się występowaniem na wszystkich komórkach, które zawierają jądro oraz w płynach ustrojowych człowieka.
Na skutek rozpadu komórek dochodzi do uwolnienia beta-2-mikroglobuliny i 90% jest wydalanych przez filtrację kłębuszkową i niemal całkowicie ponownie wchłaniane przez kanalik proksymalny.
U zdrowych osób ß2-MG występuje w niewielkich ilościach w surowicy, płynie mózgowo-rdzeniowym i moczu.

W jakim celu oznaczamy

ß2-MG pojawia się w znacznie większym stopniu w moczu i osoczu w przypadku pacjentów z nowotworem (np. przewlekłej białaczce limfatycznej czy szpiczaku mnogim), niewydolnością nerek lub przeszczepami nerek. Wzrost stężenia beta-2-mikroglobuliny obserwuje się również w chorobie Hashimoto oraz chorobie Crohna.

Przeznaczenie

 • Różnicowanie uszkodzenia kłębuszków od uszkodzenia kanalików nerkowych.
 • Szybkie zdiagnozowanie wczesnego odrzucenie przeszczepionej nerki.
 • Diagnostyka schorzeń nefrologicznych i zaburzeń immunologicznych oraz chorób nowotworowych.
 • Monitorowaniu przebiegu: przewlekłej białaczki limfatycznej, szpiczaka mnogiego, chłoniaka B-komórkowego, makroglobulinemii Waldenstroma, białaczki limfoblastycznej.

Parametry:

Zakres pomiaru: 0,5 – 20,0 mg/L
Oczekiwany zakres wartości: 0,8 mg/L ~ 3,0 mg/L
Próbka: osocze lub pełna krew w cytrynianie sodu/EDTA, surowica, mocz.
Temperatura przechowywania: 4-30 ° C
Czas reakcji: pełne wyniki uzyskuje się w ciągu około 3 minut.

 

 

 

Testy hs-CRP

Białko C-reaktywne (CRP) jest białkiem ostrej fazy produkowanym w wątrobie w przypadku zakażenia drobnoustrojami, stanu zapalnego lub uszkodzeń tkanki.

W jakim celu oznaczamy hs-CRP?

Szybki test hs-CRP służy do wykrycia oraz oceny stopnia infekcji, uszkodzeń tkanki i stanów zapalnych.

Zastosowanie

 • Ocena ryzyka chorób zapalnych układu sercowo-naczyniowego
 • Skuteczny wskaźnik chorób układu krążenia
 • Wskaźnik powszechnych infekcji, pomaga zróżnicować infekcje bakteryjne i wirusowe

Parametry:

Zakres pomiaru: 0,5-200 mg/l
Próbka: krew pełna lub z opuszka palca, osocze, surowica
Cut-off: 3 mg/L; 10 mg/l

 

 

 

Testy PCT

Prokalcytonina (PCT) składa sie ze 116 aminokwasów i produkowana jest przez komórki przypęcherzykowe (komórki C) tarczycy oraz przez komórki neuroendokrynne płuc i jelit.

W jakim celu oznaczamy PCT?

Szybki Test PCT używany jest jako pomoc w ocenie pacjentów z podejrzeniem infekcji bakteryjnej, urazu lub szoku.

Zastosowanie

 • Rozpoznanie stany zapalnego lub infekcji
 • Najlepszy wyznacznik posocznicy (sepsy)
 • Skuteczne stosowanie antybiotyków

Parametry:

Zakres: 0,1 – 50,0 ng/ml
Próbka: Surowica, Osocze, Krew pełna
Cut-off: 0,1 ng/ml

 

 

 

Testy HbA1c

Hemoglobina A to białko znajdujące się w czerwonych krwinkach które służy do przenoszenia tlenu w organizmie. W procesie glikacji globiny glukoza w krwi łączy się z białkiem hemoglobiny A. Im więcej glukozy we krwi, tym więcej łączy się jej z hemoglobiną, czyli dochodzi do glikolizowania. Gdy glukoza już połączy się z hemoglobiną, zazwyczaj pozostaje tam przez całą długość istnienia białka hemoglobiny A, czyli ok 120 dni.
Najważniejszą cechą pomiaru HbA1c, że na wynik odzwierciedla poziom cukru we krwi w ciągu ostatnich 90-120 dni.

W jakim celu oznaczamy

Badanie HbA1c jest często zlecane u chorych ze świeżo rozpoznaną cukrzycą, aby określić, jak wysoki był poziom glikemii przed leczeniem. Może ono być zlecane kilkakrotnie podczas wyrównywania glukozy i potem kilka razy w roku dla sprawdzenia, czy wyrównanie jest utrzymywane na odpowiednim poziomie.
Sprawdzanie poziomu stężenia powinny wykonywać wszystkie osoby z cukrzycą obu typów.
Jako wskaźnik długoterminowego wyrównania cukrzycy zaleca się wykonywać rutynowo pomiar HbA1c raz na 3 miesiące (3–4 razy w roku). Jego systematyczne oznaczanie, jest dobrym sposobem oceny skuteczności leczenia i czy pacjent dba o samokontrolę glikemii. U pacjentów ze stabilnym przebiegiem choroby i dobrym wyrównaniem metabolicznym oznaczenia można wykonywać je co pół roku.

Przeznaczenie

Monitorowanie długoterminowego wyrównania cukrzycy.
Kontrola terapii cukrzycowej.

Parametry:

Zakres pomiaru: 2~14%
Oczekiwany zakres wartości: 3.8~5.8%
Próbka: pełna krew w cytrynianie sodu/EDTA.
Temperatura przechowywania: 4-30 ° C
Czas reakcji: pełne wyniki uzyskuje się w ciągu około 3 minut.

 

 

 

Testy hCG

Ludzka gonadotropina kosmówkowa (hCG z ang. human chorionic gonadotropin) to hormon z grupy gonadotropin, który jest produkowany w trakcie ciąży przez zarodek, a potem przez. Zadaniem gonadotropiny kosmówkowej jest utrzymywanie funkcji ciałka żółtego, struktury, która powstaje w jajniku w miejscu uwolnienia komórki jajowej, a potem podtrzymywanie produkcji progesteronu.

W jakim celu oznaczamy

Oznaczanie obecności gonadotropiny hCG w krwi kobiety jest metodą wykorzystywaną w testach ciążowych. Hormon ten daje się wykrywać standardowymi testami od 6.–12. dnia po zapłodnieniu.
hCG może też być markerem nowotworów złośliwych różnego pochodzenia, np. ciążowej choroby trofoblastycznej i nowotworu zarodkowego, zarówno u kobiet, jak i u mężczyzn.

Przeznaczenie

Wczesny marker ciążowy.
Marker niektórych nowotworów złośliwych.

Parametry:

Zakres pomiaru: 25~10,000 mIU/ml
Wartość odcięcia: 25 mIU/ml
Próbka: osocze w heparynie, surowica.
Temperatura przechowywania: 4-30 ° C
Czas reakcji: pełne wyniki uzyskuje się w ciągu około 10 minut.

 

Płyny do kontroli jakości wyników testów analizatora Immunochromatograficznego POCT

 

Płyn kontrolny do Troponina I

Płyn kontrolny przeznaczony do kontroli jakości testów cTnI dla systemu POCT do pomiarów in vitro w diagnostyce.

Opakowanie zawiera:

 Kontrola cTnI poziom 11×1 ml
 Kontrola cTnI poziom 21×1 ml
 Kontrola cTnI poziom 31×1 ml
 Instrukcja1
 Arkusz docelowych wartości1
 

Płyn kontrolny do NT‑proBNP

Płyn kontrolny przeznaczony do kontroli jakości testów NT‑proBNP dla systemu POCT do pomiarów in vitro w diagnostyce.

Opakowanie zawiera:

 Kontrola NT‑proBNP poziom 11×1 ml
 Kontrola NT‑proBNP poziom 21×1 ml
 Kontrola NT‑proBNP poziom 31×1 ml
 Instrukcja1
 Arkusz docelowych wartości1
 

Płyn kontrolny do D-dimer

Płyn kontrolny przeznaczony do kontroli jakości testów in vitro do pomiaru D-dimer w systemie diagnostycznym POCT.

Opakowanie zawiera:

 Kontrola D‑Dimer poziom 11×1 ml
 Kontrola D‑Dimer poziom 21×1 ml
 Kontrola D‑Dimer poziom 31×1 ml
 Instrukcja1
 Arkusz docelowych wartości1
 

Płyn kontrolny do CK‑MB

Płyn kontrolny przeznaczony do kontroli jakości testów CK‑MB dla systemu POCT do pomiarów in vitro w diagnostyce.

Opakowanie zawiera:

 Kontrola CK‑MB poziom 11×1 ml
 Kontrola CK‑MB poziom 21×1 ml
 Kontrola CK‑MB poziom 31×1 ml
 Instrukcja1
 Arkusz docelowych wartości1
 

Płyn kontrolny do CysC

Płyn kontrolny przeznaczony do kontroli jakości testów do pomiaru CysC dla systemu POCT do diagnostyki.

Opakowanie zawiera:

 Kontrola CysC poziom 11×1 ml
 Kontrola CysC poziom 21×1 ml
 Kontrola CysC poziom 31×1 ml
 Instrukcja1
 Arkusz docelowych wartości1
 

Płyn kontrolny do mAlb

Płyn kontrolny przeznaczony do kontroli jakości testów mAlb dla systemu POCT do pomiarów in vitro w diagnostyce.

Opakowanie zawiera:

 Kontrola mAlb poziom 11×1 ml
 Kontrola mAlb poziom 21×1 ml
 Kontrola mAlb poziom 31×1 ml
 Instrukcja1
 Arkusz docelowych wartości1
 

Płyn kontrolny do NGAL

Płyn kontrolny przeznaczony do kontroli jakości testów NGAL dla systemu POCT do pomiarów in vitro w diagnostyce.

Opakowanie zawiera:

 Kontrola NGAL poziom 11×1 ml
 Kontrola NGAL poziom 21×1 ml
 Kontrola NGAL poziom 31×1 ml
 Instrukcja1
 Arkusz docelowych wartości1
 

Płyn kontrolny do ß2-MG

Płyn kontrolny przeznaczony do kontroli jakości testów in vitro do pomiaru ß2-MG w systemie diagnostycznym POCT.

Opakowanie zawiera:

 Kontrola ß2-MG poziom 11×1 ml
 Kontrola ß2-MG poziom 21×1 ml
 Kontrola ß2-MG poziom 31×1 ml
 Instrukcja1
 Arkusz docelowych wartości1
 

Płyn kontrolny do hs-CRP

Płyn kontrolny przeznaczony do kontroli jakości testów in vitro do pomiaru hs-CRP w systemie diagnostycznym POCT.

Opakowanie zawiera:

 Kontrola hs-CRP poziom 11×1 ml
 Kontrola hs-CRP poziom 21×1 ml
 Kontrola hs-CRP poziom 31×1 ml
 Instrukcja1
 Arkusz docelowych wartości1
 

Płyn kontrolny do PCT

Płyn kontrolny przeznaczony do kontroli jakości testów in vitro do pomiaru PCT w systemie diagnostycznym POCT.

Opakowanie zawiera:

 Kontrola PCT poziom 11×1 ml
 Kontrola PCT poziom 21×1 ml
 Kontrola PCT poziom 31×1 ml
 Instrukcja1
 Arkusz docelowych wartości1
 

Płyn kontrolny do HbA1c

Płyn kontrolny przeznaczony do kontroli jakości testów HbA1c dla systemu POCT do pomiarów in vitro w diagnostyce.

Opakowanie zawiera:

 Kontrola HbA1c poziom 11×1 ml
 Kontrola HbA1c poziom 21×1 ml
 Kontrola HbA1c poziom 31×1 ml
 Instrukcja1
 Arkusz docelowych wartości1
 

Płyn kontrolny do hCG

Płyn kontrolny przeznaczony do kontroli jakości testów hCG dla systemu POCT do pomiarów in vitro w diagnostyce.

Opakowanie zawiera:

 Kontrola hCG poziom 11×1 ml
 Kontrola hCG poziom 21×1 ml
 Kontrola hCG poziom 31×1 ml
 Instrukcja1
 Arkusz docelowych wartości1
Zadzwoń na infolinię 801 011 041, lub skorzystaj z formularza kontaktowego.