A1CNow+

System A1CNow+ to narzędzie stworzone specjalnie do kontroli długoterminowego wyrównania cukrzycy. Ilościowy pomiar procentowej zawartości hemoglobiny glikowanej (%HbA1c) w próbkach krwi z naczyń włosowatych (z czubka palca) w parę minut.

System A1Cnow+ wykorzystuje do wykonania badania referencyjną technikę chromatografii HPLC (wysokosprawnej chromatografii cieczowej), metoda ta jest jedyną certyfikowaną i rekomendowaną przez National Glycohemoglobin Standarization Program (NGSP).

Monitor A1CNow+ przeznaczony jest do zastosowań profesjonalnych, mających na celu monitorowanie kontroli glikemii u osób z cukrzycą.

Do badania wystarczy 5 µl pełnej krwi z opuszka palca, lub żyły.

Test A1CNow+ można przechowywać w temperaturze pokojowej.

Krótki czas potrzebny na wykonanie testu i uzyskanie wyników.

Wysoka precyzja wyników badania.

Przenośne, poręczne urządzenie, które jest łatwe w obsłudze, nie posiada żadnych przełączników czy przycisków i ulega samoczynnej aktywacji po umieszczeniu kasety testowej. Do wykonania badania potrzebna jest niewielka ilość krwi. Wyniki uzyskiwane są w ciągu paru minut. Natychmiastowa informacja zwrotna i bieżące omówienie z pacjentem wyniku pomiaru HbA1c poprawia kontrolę glikemii u pacjentów z cukrzycą oraz jego motywację do przestrzegania zaleceń terapeutycznych. W ten sposób umożliwia lepsze leczenie choroby i redukcję poziomu HbA1c nawet o 1%, co zmniejsza ryzyko rozwoju przewlekłych powikłań.

Badania powinno wykonywać się co 3 miesiące, a więc 4 pomiary HbA1c w ciągu 12 miesięcy. Pierwszy test od razu, drugi za 3 miesiące, trzeci 6 miesięcy po pierwszym i ostatni po 9 miesiącach od wykonania pierwszego badania. Następnie, po 12 miesiąca od pierwszego badania, cykl powinien się zacząć od nowa.

Hemoglobina glikowana

Hemoglobina A to białko znajdujące się w czerwonych ciałkach krwi które służy do przenoszenia tlenu w organizmie. Pojawiająca się we krwi glukoza, łączyć się z białkiem hemoglobiny A, ten proces nazywamy się glikacji globiny. Im więcej glukozy we krwi, tym tym więcej łączy się jej z hemoglobiną, czyli dochodzi do glikolizowania. Istnieją różne frakcje hemolobiny glikowanej, jednak wyłącznie frakcja HbA1C znalazła zastosowanie w diagnostyce cukrzycy. Najważniejszą cechą tego badania jest to, że na wyniki składa się średnie dobowe stężenie glukozy we krwi w ciągu ostatnich 90-120 dni. Gdy glukoza już połączy się z hemoglobiną, zazwyczaj pozostaje tam przez całą długość istnienia białka hemoglobiny A. W każdym momencie glukoza przyłączona do białka hemoglobiny A odzwierciedla poziom cukru we krwi w okresie od dwóch do trzech miesięcy poprzedzających badanie.

Dla porównania w standardowym badaniu stężania glukozy w krwi określany jest tylko chwilowy stan metaboliczny ustroju, czyli w momencie przeprowadzania testu. Podobnie badanie obecność cukru w moczu (glukozuria) zależy nie tylko od stopnia hiperglikemii, ale również od indywidualnie zmiennego progu nerkowego dla glukozy. Dodatkowo w ciągu doby poziom glukozy ulega zmianie, czego głównymi przyczynami jest wpływ posiłków, różnej wielkości i jakości, zmiennej aktywności fizycznej, różnorodności leków i indywidualnej reakcji na nie, aktualny stan zdrowia.

W przypadku HbA1c proces łączenia się cząsteczek zachodzi bardzo powoli, dlatego wartość jego jest niezależna od dobowych, po posiłkowych wahań glikemii. Stężenie jest proporcjonalne do średniej glikemii jaka panowała w organizmie w trakcie życia obecnych krwinek. Właśnie dlatego sprawdzanie stężenia HbA1C jest świetnym dopełnieniem badań związanych z cukrzycą. Służy jako narzędzie retrospektywnej oceny stosowanego leczenia.

Zastosowanie A1CNow+

Badanie HbA1c jest często zlecane u chorych ze świeżo rozpoznaną cukrzycą, aby określić, jak wysoki był poziom glikemii przed leczeniem. Może ono być zlecane kilkakrotnie podczas terapii i potem kilka razy w ciągu roku dla sprawdzenia, czy wyrównanie jest utrzymywane na odpowiednim poziomie.
Sprawdzanie poziomu stężenia powinny wykonywać wszystkie osoby z cukrzycą obu typów. Jako wskaźnik długoterminowego wyrównania cukrzycy zaleca się wykonywać rutynowo raz na 3 miesiące (3–4 razy w roku) jego systematyczne oznaczanie, jest dobrym sposobem oceny skuteczności leczenia i czy pacjent dba o samokontrolę glikemii. U pacjentów ze stabilnym przebiegiem choroby i dobrym wyrównaniem metabolicznym oznaczenia można wykonywać je co pół roku.

W przypadku wykonania pomiaru używając A1CNow+ monitoruje  około 50% wartości wyniku hemoglobina glikowanej  w momencie pomiaru A1c wynika z poziomu cukru we krwi z ostatnich 30 dni; około 25% pochodzi z ostatnich 30– 60 dni i około 25% z ostatnich 60–90 dni.

Wynik %HbA1c może informować o:

 • 4-6% – wartości prawidłowe, występują u osób zdrowych,
 • do 7% – dobre wyrównanie cukrzycy, zagrożenie powikłaniami jest bardzo małe,
 • do 8% – średnie wyrównanie cukrzycy, zwiększa ryzyko zmian na dnie oczu po 10-15 latach choroby,
 • do 10% – złe wyrównanie cukrzycy, możliwość występowania zmian narządów jest bardzo duża,
 • powyżej 10% – bardzo złe wyrównanie cukrzycy, powikłania narastają lawinowo.

Parametry analizatora A1C Now+

 • Test procentowej zawartości hemoglobiny glikowanej (%HbA1c) w krwi.
 • Zakres:
  • HbA1c%: 4~13 %
  • Hb – 7~20 g/dl
 • Próbka: 5 µl pełnej krwi. Krew z palca uzyskiwana za pomocą nakłucia, krew żylna powinna zostać pobrana do probówek z heparyną.
 • Precyzja: ~5%CV
 • Czas badania: 5 min.
 • Certyfikat NGSP i analityczna spójność z metodą IFCC

Wyrób medyczny przeznaczony dla profesjonalnego użytkownika, według definicji z art. 2 pkt 1.26) Ustawy o wyrobach medycznych z 20.05.2010r