EPOC – przenośny analizator parametrów krytycznych, do badań gazometrii, elektrolitów i metabolitów.

System analizy krwi epoc to najnowocześniejszy na świecie, przenośny system do pomiarów gazometrii, elektrolitów i metabolitów, w każdym miejscu i czasie.

Niewielki i poręczny analizator z powodzeniem zastępuje tradycyjne maszyny laboratoryjne. Prostota obsługi w połączeniu z unikalną, najnowocześniejszą technologią inteligentnej karty testowej, stwarza niespotykane dotychczas możliwości wykonywania badań gazometrycznych u pacjenta.

Zastosowanie
  • OIOM
  • Chirurgia długo i krótko terminowa
  • Kardiochirurgia
  • Kardiologia
  • Pulmonologia
  • Anestezjologia i intensywna terapia
  • Gastroenterologia

Powinien znaleźć się tam gdzie ważna jest każda minuta i niezbędne są precyzyjne i wiarygodne wyniki.

Ponadto epoc jest idealnym rozwiązaniem do oceny stanu pacjenta tuż po wypadku. Idealnie sprawdza się w ambulansach medycznych, w pojazdach ratowniczych: wodnych, lądowych i powietrznych.

Korzyści wynikające z pracy na analizatorze epoc

Wyniki w czasie rzeczywistym z kontrolą jakości badania – można dokonać analizy krwi w sytuacjach wymagających szybkiej reakcji, równocześnie mając pewności jakości wyników.

Wysoka dokładność – ma to kluczowe znaczenie przy stawianiu diagnozy.

Jedna karta = pełen komplet badań – uzyskuje się wyniki 14 parametrów mierzonych bezpośrednio (oraz kilkanaście obliczonych) z jednej próbki, dzięki temu szybciej można ocenić stan pacjenta.

Oszczędność cennego czasu, a zarazem pieniędzy – przyśpiesza proces leczenie pacjenta, zwiększa się efektywność pracy personelu.

Zminimalizowanie powstania błędów przed laboratoryjnych i pomyłki analizowanej próbki  – natychmiastowe wykonanie badania próbki redukuje ryzyko jej zanieczyszczenia lub nieprawidłowego przechowywania.

Szybsza diagnoza i szybsze działanie lekarza – szybka i oparta na precyzyjnych danych decyzja zwiększa skuteczność leczenia.

Współpraca z systemami łączności szpitalnej LIS – można natychmiast przesłać wyniki do elektronicznej karty pacjenta.

MOBILNOŚĆ Nie trzeba transportować krwi – wykonanie analizy krwi od razu po jej pobraniu, jeszcze przy pacjencie.

Redukcja Błędów ludzkich do minimum.

Kto i kiedy powinien wykonać gazometryczne?

Zazwyczaj na gazometrię, skierowuje się osoby, które wykazują objawy zaburzenia równowagi kwasowo-zasadowej, mają problemy z oddychaniem, cierpią na choroby metaboliczne, przeszły uraz głowy lub szyi, znieczulenie ogólne lub operacje mózgu bądź serca.

Badania gazometryczne zleca się najczęściej przypadku objawów wskazujących na brak równowagi tlenu/dwutlenku węgla lub na zachwianie równowagi kwasowo-zasadowej. Objawy takie to:

  • trudności z oddychaniem
  • spłycony oddech
  • hiperwentylacja

Badanie można również wykonać w celu monitorowania skuteczności prowadzonej terapii tlenowej (stosowanej w stanach powodujących ostry lub przewlekły niedobór tlenu) oraz w celu monitorowania poziomu tlenu i dwutlenku węgla podczas pewnych zabiegów chirurgicznych (przed zabiegiem, w trakcie i po zakończeniu zabiegu). Dzięki gazometrii diagnozuje się choroby upośledzające oddychanie, takie jak astma lub przewlekła obturacyjna choroba płuc.

Wykonanie analizy gazometrii jest cennym źródłem informacji o stanie zdrowia pacjenta, szczególnie u osób, które przeszły ostre infekcje, a także cierpiących na choroby wątroby i nerek (w szczególności PH).

Możliwości systemu epoc.

Parametry mierzone bezpośrednio
Nazwa testu Skrót Jednostki pomiarowe Zakres pomiaru Prawidłowy wynik
Ph pH pH units 6.5 – 8.0 7.35 – 7.45 tętniczy
7.32 – 7.43 żylny
Parcjalne ciśnienie dwutlenku węgla pCO2 mm Hg 5 – 250 35 – 48 tętniczy
42 – 51 żylny
kPa 0,7 – 33,3 4.7 – 6,4 tętniczy
5,7 – 6,8 żylny
Parcjalne ciśnienie tlenu pO2 mm Hg 5 – 750 83 – 108 tętniczy
kPa 0,7 – 100 11.1 – 14,4 tętniczy
Sód Na+ mmol/L 85 – 180 138 – 146
mEq/L
Potas K+ mmol/L 1,5 – 12,0 3,5 – 4,5
mEq/L
Wapń zjonizowany Ca++ mmol/L 0,25 – 4,0 1,15 – 1,33
mg/dL 1,0 – 16,0 4,6 – 5,3
mEq/L 0,5 – 8,0 2,3 – 2,7
Chlorek Cl- mmol/L 65 – 140 98 – 107
mEq/L
Glukoza Glu mmol/L 1,1 – 38,5 4,1 – 5,5
mg/dL 20 – 700 74 – 100
g/L 0,20 – 7,00 0,41 – 1,00
Laktat Lac mmol/L 0,30 – 20,00 0,56 – 1,39
mg/dL 2.7 – 180.2 5.0 – 12.5
g/L 0,03 – 1,8 0,05 – 0,12
Kreatynina Crea mg/dL 0,30 – 15,00 0,51 – 1,19
μmol/L 27 – 1326 45 – 105
Hematokryt Hct % PCV 10 – 75 38 – 51
L/L 0,10 – 0,75 0,38 – 0,51
Mocznik Urea mmol/L 1,1 – 42,8
mg/dL 7 – 257
g/L 0,07 – 2,7
Azot mocznika BUN mg/dL 3 – 120
Zawartość dwutlenku węgla w osoczu TCO2 mmol/L 5 – 50
mEq/L 5 – 50
Parametry wyliczone
Nazwa testu Skrót Jednostki pomiarowe Zakres pomiaru Prawidłowy wynik
Hemoglobina cHgb g/dL 3,3 – 25 12 – 17
mmol/L 2,0 – 15,5 7,4 – 10,6
g/L 33 – 250 120 – 170
Poziom wodorowęglanów cHCO3 mmol/L 1 – 85 21 – 28 tętniczy
22 – 29 żylny
mEq/L 1 – 85 21 – 28 tętniczy
22 – 29 żylny
Całkowita zawartość co2 w osoczu CTCO2 mmol/L 1 – 85 22 – 29 tętniczy
23 – 30 żylny
mEq/L 1 – 85 22 – 29 tętniczy
23 – 30 żylny
Nadmiar zasad w płynie pozakomórkowym BE(ecf) mmol/L -30 – +30 -2 – +3
mEq/L
Nadmiar zasad w krwi BE(b) mmol/L -30 – +30 -2 – +3
mEq/L
Całkowita saturacja krwi cSO2 % 0 – 100 94 – 98
Szacunkowy współczynnik filtracji kłębuszkowej eGFR mL/min/1.73m2 2 – 60 or >60 **
Szacunkowy współczynnik filtracji kłębuszkowej jeśli afroamerykanin EGFR – a mL/min/1.73m2 2 – 60 or >60 **
**instytucje powinny ustanowić własne zakresy prawidłowych wartości.
Luka anionowa AGap mmol/L -14 – +95 7 – 16
mEq/L
Luka anionowa , k+ AGapK mmol/L -10 – +99 10 – 20
mEq/L
Stosunek BUN/Crea BUN/Crea mg/mg 0,2 – 400
Stosunek Urea/Crea Urea/Crea mmol/mmol 0,8 – 1615,4
mg/mg 0,4 – 856,8

Wyrób medyczny przeznaczony dla profesjonalnego użytkownika, według definicji z art. 2 pkt 1.26) Ustawy o wyrobach medycznych z 20.05.2010r